การให้บริการฝึกอบรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิตและเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวิทยาการต่าง ๆ ทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ
IFRPD จัดฝึกอบรมทางด้านอาหารมากกว่า 20 หลักสูตร เป็นประจำทุกปี และให้การอบรมทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยนัก วิชาการที่มีประสบการณ์ตรง (ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่)

 

 

สนใจสมัครฝึกอบรม : สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://ttc.ifrpd.ku.ac.th

                                      สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-942-2689 ต่อ 1223, 094-6645044 (คุณสงกรานต์,คุณสุพรรษา

                                       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.