หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ)  ประจำปี 2566

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่

หลักสูตร (วิชาชีพ)

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

23 ก.พ. 2566

วันพฤหัสบดี

การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,900 บาท

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

16 มี.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส

2,200 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

ดร.หทัยชนก  กันตรง

17 มี.ค. 2566

วันศุกร์

การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

1,700 บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

22 มี.ค. 2566

วันพุธ

การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ

1,700 บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

24 มี.ค. 2566

วันศุกร์

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง

(candied fruits and vegetables)

1,900 บาท

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

30 มี.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

น้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำหวานเข้มข้นบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

1,900 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

ดร.สิรินันท์  ชมภูแสง

21 เม.ย. 2566

วันศุกร์

สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ

1,600 บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

คุณเรณุมาศ  แจ่มจันทร์

26 เม.ย. 2566

วันพุธ

ผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผงพร้อมชงพร้อมดื่ม

2,000 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

28 เม.ย. 2566

วันศุกร์

การผลิตมะม่วงและสับปะรดอบแห้ง

1,900 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

ดร.ฐิตาภรณ์  ตัมพานุวัตร

11 พ.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม

เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

1,900 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

20 พ.ค. 2566

(วันเสาร์)

เทคนิคการผลิตเครื่องแกงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

2,300 บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

คุณวีด๊าด  ฤทธิ์บุญ

24 พ.ค. 2566

วันพุธ

การผลิตเฉาก๊วย ซ่าหริ่ม และทับทิมกรอบ

1,900 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

14 มิ.ย. 2566

วันพุธ

น้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บ 2,000 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณวีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์

29 มิ.ย. 2566

วันพฤหัสบดี

หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย

2,200 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

6 ก.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

1,700 บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

20 ก.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

แหนมหมู ไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)

2,200 บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

26 ก.ค. 2566

วันพุธ

เทคนิคการทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (Part 1) 3,000 บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

คุณวีด๊าด  ฤทธิ์บุญ

11 ส.ค. 2566

วันศุกร์

การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

1,800 บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

18 ส.ค. 2566

วันศุกร์

การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,800 บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

22 ส.ค. 2566

วันอังคาร

สูตรและเทคนิคการผลิตขนมเปี๊ยะ โมจิ ไดฟูกุ

1,600 บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

คุณเรณุมาศ  แจ่มจันทร์

24 ส.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง

(candied fruits and vegetables)

1,900 บาท

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

25 ส.ค. 2566

วันศุกร์

เทคนิคการทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (Part 2)

3,000 บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

คุณวีด๊าด  ฤทธิ์บุญ

6 ก.ย. 2566

วันพุธ

การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,900 บาท

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

15 พ.ย. 2566

วันพุธ

การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ

1,700 บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

14 ธ.ค. 2566

วันพฤหัสบดี

ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ

2,000 บาท

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

คุณสุวีณา  จันทพิรักษ์

22 ธ.ค. 2566

วันศุกร์

การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,800 บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

 

หลักสูตร (ทางเลือก)

รายชื่อผู้สอน

การผลิตซอสเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากกล้วย

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

อาหารว่างจากโปรตีนเกษตร (ขนมจีบ ปั้นขลิบทอดและพายโปรตีนเกษตร) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

คุณเรณุมาศ  แจ่มจันทร์

น้ำสุกี้ยากี้ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ผัดไท กุ้งอบวุ้นเส้นและเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

คุณเรณุมาศ  แจ่มจันทร์

 

หลักสูตรทางเลือก    :  ทางสถาบันฯ สามารถจัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 

                              หากสนใจฝึกอบรมสามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

                              โทรศัพท์ : 0-29428629-35 ต่อ 1223

 

หมายเหตุ  : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์  :  0-2942-8629 ต่อ 1223  (คุณสุพรรษา  สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์  ลาเวียง)

โทรสาร  : 0-2561-1970              E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : ttc.ifrpd.ku.ac.th      Website : www.ifrpd.ku.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่             Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th