หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ)  ประจำปี 2565

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่

หลักสูตร

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

12 ม.ค. 2565

วันพุธ

การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองและเทคนิคการยืดอายุการเก็บ

1,600  บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

20 ม.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

เทคนิคการทำเต้าฮวยน้ำขิงและน้ำนมถั่วเหลือง

1,700  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

24 ก.พ. 2565

วันพฤหัสบดี

น้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำหวานเข้มข้นบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

1,900  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

ดร.สิรินันท์  ชมภูแสง

10 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง

(candied fruits and vegetables)

1,900  บาท

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

16 มี.ค. 2565

วันพุธ

การผลิตเฉาก๊วย ซาหริ่มและทับทิมกรอบ

1,900  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คุณภัคณัฎฐ์  กุดวงษา

23 มี.ค. 2565

วันพุธ

ขนมเปี๊ยะและโมจิ

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

24 มี.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรเต้าหู้ยี้และสูตรกวางตุ้ง) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,900  บาท

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

21 เม.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

หมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์

2,200  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

28 เม.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

การทำวุ้นต่าง ๆ 9 ชนิด (วุ้นกะทิใบเตย วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นกาแฟ วุ้นชาไทย วุ้นข้าวโพด วุ้นนมเย็น วุ้นเม็ดแมงลัก วุ้นสังขยา วุ้นซาหริ่ม)

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

29 เม.ย. 2565

วันศุกร์

การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

1,900  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

11 พ.ค. 2565

วันพุธ

การผลิตมาร์มาเลดจากผลไม้ตระกูลส้ม

1,700  บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

เปลี่ยนวันอบรมจาก

12 พ.ค.2565

เป็น   

6 พ.ค. 2565

(วันศุกร์)

การผลิตมะม่วงอบแห้ง

1,800  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

ดร.ฐิตาภรณ์  ตัมพานุวัตร

18 พ.ค. 2565

วันพุธ

ผัก ผลไม้ สมุนไพร อบแห้งและผงพร้อมชงพร้อมดื่ม

2,000  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

นายศิริพงษ์  เทศนา

24 พ.ค. 2565

วันอังคาร

การผลิตซอสพริกจากกล้วย

1,700  บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

26 พ.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

ขนมจีบหมู-กุ้ง ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะทอด

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

2 มิ.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

เนื้อฝอยและเนื้อสวรรค์

2,200  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

23 มิ.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

น้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,900  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

6 ก.ค. 2565

วันพุธ

หมูหยอง ปลาหยอง ไก่หยอง

2,200  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คุณวีรชัย  โทบาง

7 ก.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองและเทคนิคการยืดอายุการเก็บ

1,600  บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

เปลี่ยนวันอบรมจาก

21 ก.ค.2565

เป็น   

9 ส.ค. 2565

(วันอังคาร)

การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,800  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

เปลี่ยนวันอบรมจาก

4 ส.ค. 2565

เป็น

5 ส.ค. 2565

วันศุกร์

การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

1,800  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

18ส.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง

(candied fruits and vegetables)

1,900  บาท

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

23 ส.ค. 2565

วันอังคาร

แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส

2,200  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

25 ส.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

อาหารมังสวิรัติ (ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมผักกาด

ปั้นขลิบทอดและสาคูไส้โปรตีนเกษตร)

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

3 ก.ย.2565

(วันเสาร์)

เทคนิคการผลิตเครื่องแกงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

2,300  บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

8 ก.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

แหนมหมู ไส้กรอกอีสาน (ไส้กรอกเปรี้ยว)

2,200  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

15 ก.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ผลไม้หยี เยลลี่แข็งและมะขามแก้ว

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

20 ก.ย. 2565

วันอังคาร

น้ำปรุงรส สุกี้ เย็นตาโฟ ผัดไทยและกุ้งอบวุ้นเส้น

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

22 ก.ย. 2565

วันพฤหัสบดี

การผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรเต้าหู้ยี้และสูตรกวางตุ้ง) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,900  บาท

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

27 ต.ค. 2565

วันพฤหัสบดี

ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา ปั้นขลิบทอดไส้ไก่และกรอบเค็ม

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

2 พ.ย. 2565

วันพุธ

การผลิตซอสพริกจากกล้วย

1,700  บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

16 พ.ย. 2565

วันพุธ

การผลิตมาร์มาเลดจากผลไม้ตระกูลส้ม

1,700  บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

25 พ.ย. 2565

วันศุกร์

น้ำพริกอ่อง ข้าวซอย หลนเต้าเจี้ยว และหลนปลาอินทรีย์เค็ม

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

 

 

หมายเหตุ  : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์  :  0-2942-8629 ต่อ 1223 , 081-8904224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)

โทรสาร  : 0-2561-1970             E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :ttc.ifrpd.ku.ac.th      Website : www.ifrpd.ku.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่            Website :http://ttc.ifrpd.ku.ac.th