หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ)  ประจำปี 2563

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่

หลักสูตร

อัตรา/บาท

รายชื่อผู้สอน

6 มี.ค. 2563

การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองและเทคนิคการยืดอายุการเก็บ

1,600  บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

12 มี.ค. 2563

เฉาก๊วย ซ่าหริ่ม ทับทิมกรอบ

1,700  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

คุณภัคณัฎฐ์  กุดวงษา

19 มี.ค. 2563

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง

(candied fruits and vegetables)

1,900  บาท

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณนิพัฒน์  ลิ้มสงวน

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

21 เม.ย. 2563

การผลิตมาร์มาเลดจากผลไม้ตระกูลส้ม

1,600  บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

22 เม.ย. 2563

ขนมเปี๊ยะและโมจิ

1,500  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

23 เม.ย. 2563

หมูฝอย หมูสวรรค์ หมูทุบ

2,000  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คุณวีรชัย โทบาง

30 เม.ย. 2563

การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง , มะม่วงแช่อิ่ม

เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

1,900  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

7 พ.ค. 2563

การผลิตมะม่วงอบแห้ง

1,700  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

13 พ.ค. 2563

การผลิตซอสพริกจากกล้วย

1,600  บาท

คุณช่อลัดดา  เที่ยงพุก

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

14 พ.ค. 2563

ผัก ผลไม้ สมุนไพร อบแห้งและผงพร้อมชงพร้อมดื่ม

2,000  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คุณศิริพงษ์  เทศนา

28 พ.ค. 2563

การแปรรูปหน่อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า (หน่อไม้โป๊ว และหน่อไม้หยอง)

2,000  บาท

คุณนิพัฒน์  ลิ้มสงวน

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี

29 พ.ค. 2563

ขนมไทย : ขนมถ้วยฟู ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนม

น้ำดอกไม้ และขนมถ้วย

1,700  บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

4 มิ.ย. 2563

น้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,900  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ดร.สิรินันท์  ชมภูแสง

11 มิ.ย. 2563

การแปรรูปผลไม้ เยลลี่แข็งและผลไม้หยี (มะม่วง ฝรั่ง สับปะรด)

1,500  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

12 มิ.ย. 2563

เค้กไข่ไต้หวันและชูเฟลแพนเค้ก (Souffle pancake)

1,700  บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

1 ก.ค. 2563

หมูหยอง ปลาหยอง ไก่หยอง

2,200  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

คุณวีรชัย  โทบาง

2 ก.ค. 2563

วุ้นต่าง ๆ 9 ชนิด (วุ้นมะพร้าวอ่อน วุ้นสังขยา วุ้นกะทิ

ใบเตย วุ้นสลิ่ม วุ้นชาไทย วุ้นนมเย็น วุ้นเม็ดแมงลัก

วุ้นข้าวโพด และวุ้นกาแฟ)

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

8 ก.ค. 2563

การผลิตแยมผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อยืดอายุการเก็บ

1,700  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

16 ก.ค. 2563

ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะสดและขนมผักกาด

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

31 ก.ค. 2563

ขนมประจำเทศกาล ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง

1,600  บาท

คุณวาสนา  นาราศรี

6 ส.ค. 2563

น้ำผลไม้เข้มข้นและน้ำหวานเข้มข้นบรรจุขวดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

1,800  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

ดร.สิรินันท์  ชมภูแสง

คุณศิริพงษ์  เทศนา

7 ส.ค. 2563

การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองและเทคนิคการยืดอายุการเก็บ

1,600  บาท

คุณณฐิฒา  รอดขวัญ

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

18 ส.ค. 2563

การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

1,700  บาท

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

คุณอัญชนา  กำลังหาญ

21 ส.ค. 2563

ขนมจีบ ฮะเก๋า ปอเปี๊ยะทอดและขนมผักกาด

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

27 ส.ค. 2563

สังขยาใบเตย น้ำพริกเผากุ้งและขนมปัง

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

3 ก.ย. 2563

แคบหมูและหมูแผ่นปรุงรส

1,900  บาท

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม

คุณขนิษฐา คำแก้ว

คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

9 ก.ย. 2563

ซอสปรุงรส 4 ชนิด (สุกี้ยากี้ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยและกุ้งอบวุ้นเส้น

1,600  บาท

คุณอุษาพร  ภูคัสมาส

10 ก.ย. 2563

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้ (หน่อไม้ปรับกรด หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยว และกิมจิหน่อไม้)

2,000  บาท

คุณนิพัฒน์  ลิ้มสงวน

ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

17 ก.ย. 2563

เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง

(candied fruits and vegetables)

1,900  บาท

ดร.วราภรณ์  ประเสริฐ

คุณสุวีณา  จันทพิรักษ์

คุณทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์

 

หมายเหตุ  : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์  :  0-2942-8629 ต่อ 1223 , 081-8904224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)

โทรสาร  : 0-2561-1970             E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :ttc.ifrpd.ku.ac.th       Website : www.ifrpd.ku.ac.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่          Website :http://ttc.ifrpd.ku.ac.th