"เปิดรับสมัคร" ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ รุ่น 51"

คุณสมบัติผู้สมัคร   

1.       อายุ 25  ปีขึ้นไป

2.       วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 / ม.ศ.3)

3.       สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

 

สมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย

วิธีการสมัคร

1.       ขอรับ หรือ  Download  ใบสมัคร ได้ที่ Website : ifrpd.ku.ac.th

          รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่   ใบสมัคร คลิกที่นี่     ช่องทางการชำระเงิน  คลิกที่นี่

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่

โครงการฝึกอบรมอาหารไทยฯ 

อาคารอมรภูมิรัตน   ชั้น  3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043  ปทฝ.เกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ  10903

หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์  :     0-2942-7300 หรือ 0-2942-8629-35  ต่อ  1222 , 1223

                        094-664-5044

โทรสาร:           0-2561-1970

Website       www.ttc.ifrpd.ku.ac.thwww.facebook.com/IFRPD.KU.Thaifood